คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระดังงา

alt

นางสาวลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

เบอร์โทร 0859596496ประธานสภา
-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

ประธานสภา
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
ประธานสภา
-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
ประธานสภา
-ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภา
-ว่าง-
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

alt

น.ส.ลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา


 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537