การจัดทำแผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ 63

alt

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๖๓

Attachments:
Download this file (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 001.jpg)งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 001.jpg[ ]2541 Kb
Download this file (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 002.jpg)งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 002.jpg[ ]2264 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส1 001.jpg)ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๑ 001.jpg [ ]596 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส1 002.jpg)แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลกระดังงา ไตรมาส๑ 002.jpg[ ]877 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส2 001.jpg)ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๒ 001.jpg[ ]737 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส2 002.jpg)แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลกระดังงา ไตรมาส๒ 002.jpg[ ]829 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส3 001.jpg)ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๓ 001.jpg[ ]724 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส3 002.jpg)แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลกระดังงา ไตรมาส๓ 002.jpg[ ]828 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส4 001.jpg)ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๔ 001.jpg[ ]742 Kb
Download this file (เงินรวมไตรมาส4 002.jpg)แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลกระดังงา ไตรมาส๔ 002.jpg[ ]819 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537