ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล ซอย ๑๒ (ทางเข้าวัดไทร) หมู่ที่ ๘,๙ ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล ซอย ๑๒ (ทางเข้าวัดไทร) หมู่ที่ ๘,๙
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
         
             เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล ซอย ๑๒ (ทางเข้าวัดไทร) หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลกระดังงากำหนด

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537