รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ ๖ เดือน)(1ต.ค.63-31มี.ค.64)

alt

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ ๖ เดือน)(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537