ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

-----------------------------------------------------------------------------

ดามที่ เทศบาลตำบลกระดังงา ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมากำจัดชยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล

กระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

ได้แก่ บริษัทเธียรสิน การ์เบจ เมเนจเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง

สิ้น ๓๘๑,๘๖๐,๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537