ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทั่วไป ดูแลความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบทาง ไหล่ถนนและพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทั่วไป ดูแลความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ขอบทาง ไหล่

ถนนและพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลกระดังงา ได้มีโครงการ จ้างเหมาพนักงานทั่วไป ดูแลควาสะอาดและปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ขอบทาง ไหล่ถนนและพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537