การจัดทำประชาวิจารณ์ เรื่อง การสร้างสะพานสกาย์วอร์ค 2564

alt

เมื่อในวันที่ 27 มกราคม 2564 ทางเทศบาลตำบลกระดังงาได้จัดทำการประชาวิจารณ์ เรื่อง การสร้างสะพานสกาย์วอร์ค บริเวณในพื้นที่ของตลาดน้ำบางน้อย ณ บริเวณวัดเกาะใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนทำความเข้าใจถึง ข้อดี และ ข้อเสีย จากการสร้างสะพานสกายวอร์ค โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

alt

น.ส.ลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา


 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537