รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

alt

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537