กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

alt

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต ผู้อำนวยการกองคลังปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงาพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

(ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

alt

น.ส.ลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา


 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537