ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีลป้องกันโควิด - 19 "วัคซีนตำบลกระดังงา"

alt

เทศบาลตำบลกระดังงา

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ตำบลกระดังงา

และผู้ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ ตำบลกระดังงา

ซึ่งประสงค์ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีลป้องกันโรคโควิด - 19

ท่านสามารถ สแกน QR code เข้า แอพพลิเคชั่น line ภายใต้ชื่อ

"วัคซีนตำบลกระดังงา"

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537