ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีลป้องกันโควิด - 19 "วัคซีนตำบลกระดังงา"

alt

เทศบาลตำบลกระดังงา

ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ตำบลกระดังงา

และผู้ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ ตำบลกระดังงา

ซึ่งประสงค์ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีลป้องกันโรคโควิด - 19

ท่านสามารถ สแกน QR code เข้า แอพพลิเคชั่น line ภายใต้ชื่อ

"วัคซีนตำบลกระดังงา"

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

alt

น.ส.ลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา


 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537