ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนการด้านขนมไทย

alt

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนการด้านขนมไทย

การทำกล้วยฉาบ

ประวิติส่วนตัว นางโสภิณ เพ็งสกุล ชื่อเล่น แขก

เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๙๙

จังหวัด สมุทรสงคราม อายุ ๖๕ ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ศาสนาพุทธ

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๗

ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาขนมหวานไทย จำนวน ๔๑ ปี

ประวิติครอบครัวเป็นบุตรของ นายเชื่อม และ นางทรัพย์

สมรสกับ นายขวัญชัย เพ็งสกุล มีบุตร ๒ คน

๑. นายคมสันต์ เพ็งสกุล ๒. นายนฤมล เพ็งสกุล

ประวัติชีวิต มีความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านโภชนาการขนมไทย

มีการสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้

ให้แก่นักเรียนระดับมัธยม,ชุมชน,

นักศึกษามหาวิทยาลัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537