ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม

alt

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปกรรม

การเย็บกระทงใบตองแห้ง

ประวิติส่วนตัว นางสุมา สิงห์เจริญ ชื่อเล่น อ๊อด

เกิดวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๖ อายุ ๖๘ ปี

จังหวัดสมุทรสงครามเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญา เย็บกระทงใบตองแห้ง จำนวน ๑๕ ปี

ประวัติครอบครัว เป็นบุตรของนายสมาน สุขสวัสดิ์และนางสงวน สุขสวัสดิ์

สมรสกับนายเสรี สิงห์เจริญ มีบุตรจำนวน ๒ คน

๑. นางสาวศิสิมา สิงห์เจริญ ๒. นางสรินยา สิงห์เจริญ

ประวัติชีวิตและผลงาน มีความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม,ด้านโภชนาการ

มีการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537