ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสหกรรมและหัตถกรรม

alt

 

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสหกรรมและหัตถกรรม

 

การทำของเล่นจากใบมะพร้าว

ประวิติส่วนตัว นางสาววิไล จันทร์เพ็ญ ชื่อเล่น เขียว

เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๙ อายุ ๗๕ ปี

เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม

วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔

ประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาทำของเล่นจากใบมะพร้าว จำนวน ๔๔ ปี

ประวัติครอบครัว เป็นบุตรของนายสมพงษ์ จันทร์เพ็ญ

และนางกิมลุ้ย จันทร์เพ็ญ

ประวัติชีวิตและผลงานมีความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ให้ความรู้เด็กๆการทำของเล่นจากใบมะพร้าว

มีการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537