การเปิดให้บริการเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกระดังงา

เรื่อง การเปิดให้บริการเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

         ด้วยเทศบาลตำบลกระดังงา ร่วมกับทางโรงพยาบาลนภาลัย จะดำเนินการฉีดวัคซีนทางเลือกศิโนฟาร์ม แบบ walk in ให้กับประชาชนทั่วไป    ในเข็มที่ ๑ จำนวน ๑๒๒ ท่าน โดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภาลัยจะดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔           ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระดังงา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537