การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วัันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

พร้อมรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537