รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ๖๔(รอบ ๑๒ เดือน)

รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537