วันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่โรงเรียนวัดอมรวดี

วันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลกระดังงาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่โรงเรียนวัดอมรวดี

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537