ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ (บริเวณเขื่อนหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

alt
ประกาศ เทศบาลตำบลกระดังงา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ
(บริเวณเขื่อนหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 
เทศบาลตำบลกระดังงา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ (บริเวณเขื่อนหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนดเลขที่ ๒/๒๕๕๘)
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537