นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรีร่มกับนายอำเภอบางคนที,ปลัดอำเภอ,ผู้จัดการไฟฟ้าและหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลกระดังงาได้ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องขอให้ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้า บริเวณซอย ๑๑ ตำบลกระดังงา25.11.64

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา,รองนายกเทศมนตรี

ร่วมกับ

นายอำเภอบางคนที,ปลัดอำเภอ,ผู้จัดการไฟฟ้าและ

หัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลกระดังงา

ได้ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เรื่องขอให้ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้า บริเวณซอย ๑๑

ตำบลกระดังงา

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537