ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระดังงา01.12.64

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกระดังงา

ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระดังงา

    

     

       

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537