การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยสามัญสมัยที่๑ครั้งที่๑ปี ๒๕๖๕วันที่๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๕

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระดังงา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

  

  

  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537