ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 380
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 70
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 29
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมสถานที่,จ้างเหมาเครื่องเสียง,จ้างเหมาเครื่องดนตรีคาราโอเกะ เทศบาลตำบลกระดังงา 30
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 62
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 23
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมสถานที่เต็นท์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลตำบลกระดังงา 14
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแคป เทศบาลตำบลกระดังงา 16
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายี่ห้ออีซูซุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 15
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำรวจสุนัขและแมวในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลกระดังงา 35
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการอบรนมสัมมานาและศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกระดังงา 18
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 16
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ(ตลาดสดเทศบาล)จำนวน 1 งานโดยวิธีเแพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อีมีเน้น เทศบาลตำบลกระดังงา 23
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างพ่นสารเคมีตามโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เทศบาลตำบลกระดังงา 17
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลตำบลกระดังงา 16
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบูราณาการสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 16
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลกระดังงา 14
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 15
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 17
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 27 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
25 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 16
26 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 15
27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 15
28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำรวจ(บันไดอลูมิเนียม) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 15
29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเรือดับเพลิงจำนวน 7 รายการโดบวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 15
30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ เทศบาลตำบลกระดังงา 13

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537