ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 11
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจราจรจำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 13
64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องกรองน้ำ เทศบาลตำบลกระดังงา 9
65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เทศบาลตำบลกระดังงา 11
66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 14
67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 13
68 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ เพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการสุขภาพผู้สุงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 13
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเหมาศ่อมแศมระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบริเวณถนนอัมพวา-บางนกแขวก เทศบาลตำบลกระดังงา 24
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 14
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 27
72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 62
73 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายี่ห้ออีซูซุ 80-6900 เทศบาลตำบลกระดังงา 12
74 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถโดยสาร(รถตู้)ยี่ห้อโตโยต้า นช-981 เทศบาลตำบลกระดังงา 14
75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเศลแบบ2ประตูยี่ห้อโตโยต้า บฉ-5759 เทศบาลตำบลกระดังงา 13
77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 12
78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 11
79 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 11
80 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 11
81 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างจัดเตรียมสถานที่เทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 11
82 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศำหรับโครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 12
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเศลแบบ4ประตูยี่ห้อโตโยต้า กค-9218 เทศบาลตำบลกระดังงา 10
84 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรื้อถอนกล้องวงจรปิด โรงพยาบาลสนามวัดบางคนทีนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 5
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั๊มน้ำ เทศบาลตำบลกระดังงา 14
86 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
87 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลกระดังงา 14
88 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกร เทศบาลตำบลกระดังงา 11
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)ประจำภาคเรียนที่ 2/2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกร เทศบาลตำบลกระดังงา 12
90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ญี่ห้ออีซูซุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537