ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัดลมเพดาน(ที่ตลาดสดเทศบาลฯ)จำนวน 1เครื่อง เทศบาลตำบลกระดังงา 12
92 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำกระทงสายและกระทงใบตองตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 45
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับทำกระทงสายและกระทงใบตองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 56
94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับทำกระทงใบตองเทศบาลตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลกระดังงา 43
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณงานตามโครงการสืบสวานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 35
96 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล เทศบาลตำบลกระดังงา 39
97 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกร เทศบาลตำบลกระดังงา 11
98 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มฯเทศบาลตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลกระดังงา 11
99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออะไหล่การซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือยามาฮ่า25แรงม้า2จังหวะคือใบจักร97/8x13โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
100 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 13
101 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสารส้มข่นชนิดก้อนและคลอรีนน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 15
102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ญี่ห้อโตโยต้า เทศบาลตำบลกระดังงา 52
103 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำท่วมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 14
104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เทศบาลตำบลกระดังงา 54
105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลกระดังงา 11
106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาเขตเลือกตั้งที่ 1(แทนตำแหน่งที่ว่าง)หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลกระดังงา 11
107 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาเขตเลือกตั้งที่ี ๑(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เทศบาลตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลกระดังงา 11
108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาขนส่งสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลกระดังงา 11
109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเต็นท์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างวัดเกาะแก้ว เทศบาลตำบลกระดังงา 11
110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกร เทศบาลตำบลกระดังงา 11
112 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
113 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเลล็กเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 11
114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทั่วไป(จ้างเหมาบริการ)เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานด้านสาธารณุปโภคและพานิชย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 11
115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ เทศบาลตำบลกระดังงา 11
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 14
117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 16
118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค เทศบาลตำบลกระดังงา 16
119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 20
120 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม โดยเป็นผู้ช่วยนายช่างโยธาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลกระดังงา 30
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537