ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๓๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา02.08.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 97
2 โครงการบุรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 37
3 โครงการส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 16
4 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล เทศบาลตำบลกระดังงา 21
5 เทศบาลตำบลกระดังงาออกฉีดพ่นแก้ไขฝุ่นละอองpm2.5วันที่10.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 17
6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย13-16.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 18
7 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 21
8 โครงการสา่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน27.06.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 15
9 โครงการกิจกรรมสืบสายวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลกระดังงา13.04.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 24
10 กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระดังงาวันที่30.03.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 24
11 เทศบาลตำบลกระดังงาเข้ารับการตรวจนิเทศติดตามศพดประจำปี๒๕๖๖28.03.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 23
12 เทศบาลตำบลวกระดังงาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 25
13 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศหล้านภาลัย22.02.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 27
14 งานลอยกระทง08.11.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 33
15 โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ21.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 42
16 เทศบาลตำบลกระดังงาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก05.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 34
17 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร03.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 32
18 ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 เทศบาลตำบลกระดังงา 32
19 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)09.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 35
20 วันรับหีบเลือกตั้ง08.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 35
21 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง07.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 30
22 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา(แทนตำแหน่งที่ว่าง12.09.65) เทศบาลตำบลกระดังงา 38
23 การรับสมัครรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาในวัำนที่ ๕- ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 40
24 เทศบาลตำบลกระดังงาได้รับมอบหมวกกันน็อค31.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 39
25 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 45
26 ประชุมผู้สูงอายุ25.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 51
27 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 42
28 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 44
29 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 50
30 กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day)10.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 51

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537