ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา(แทนตำแหน่งที่ว่าง12.09.65) เทศบาลตำบลกระดังงา 2
2 การรับสมัครรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาในวัำนที่ ๕- ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 2
3 เทศบาลตำบลกระดังงาได้รับมอบหมวกกันน็อค31.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 5
4 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ครั้งที่๒29.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 3
5 ประชุมผู้สูงอายุ25.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 4
6 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ ครั้งที่ ๑11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 4
7 การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยที่๒ครั้งที่๑วันที่๓๐พฤภาคม๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 6
8 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 10
9 กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day)10.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 13
10 ประชุมผู้สูงอายุ21.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 6
11 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา12.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 13
12 กิจกรรมลงแขกลงคลอง23.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 15
13 ประชุมผู้สูงอายุ09.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 26
14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์11-17เมษายน65 เทศบาลตำบลกระดังงา 36
15 การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ โรงพยาบาลสนามวัดบางคนทีนอกตั้งแต่วันที่ 6-13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 36
16 กิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 35
17 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 42
18 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 34
19 โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 43
20 โครงการ"๑ อปท ๑ ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เทศบาลตำบลกระดังงา 37
21 การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยสามัญสมัยที่๑ครั้งที่๑ปี ๒๕๖๕วันที่๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 57
22 ประกาศของคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวันัยและการรักษาวินัย08.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 48
23 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา14.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 60
24 จัดระเบียบต้อนรับนักท่องเที่ยว19.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 70
25 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกระดังงาได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางน้อย09.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 64
26 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 71
27 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระดังงา01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 72
28 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ตัดแต่งต้นไม้ให้แก่ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความปลอดภัย26.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 74
29 นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรีร่มกับนายอำเภอบางคนที,ปลัดอำเภอ,ผู้จัดการไฟฟ้าและหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลกระดังงาได้ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องขอให้ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้า บริเวณซอย ๑๑ ตำบลกระดังงา25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 68
30 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงาซ่อมคอสะพานบางน้อย25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 69

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537