ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลกระดังงา 988
2 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๓๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา02.08.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 124
3 โครงการบุรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 60
4 โครงการส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 38
5 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล เทศบาลตำบลกระดังงา 53
6 เทศบาลตำบลกระดังงาออกฉีดพ่นแก้ไขฝุ่นละอองpm2.5วันที่10.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 38
7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย13-16.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 37
8 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 48
9 โครงการสา่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน27.06.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 32
10 โครงการกิจกรรมสืบสายวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลกระดังงา13.04.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 48
11 กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระดังงาวันที่30.03.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 44
12 เทศบาลตำบลกระดังงาเข้ารับการตรวจนิเทศติดตามศพดประจำปี๒๕๖๖28.03.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 41
13 เทศบาลตำบลวกระดังงาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 47
14 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศหล้านภาลัย22.02.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 49
15 งานลอยกระทง08.11.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 49
16 โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ21.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 63
17 เทศบาลตำบลกระดังงาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก05.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 53
18 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร03.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 56
19 ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 เทศบาลตำบลกระดังงา 54
20 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)09.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 52
21 วันรับหีบเลือกตั้ง08.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 65
22 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง07.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 50
23 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา(แทนตำแหน่งที่ว่าง12.09.65) เทศบาลตำบลกระดังงา 55
24 การรับสมัครรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาในวัำนที่ ๕- ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 55
25 เทศบาลตำบลกระดังงาได้รับมอบหมวกกันน็อค31.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 59
26 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 63
27 ประชุมผู้สูงอายุ25.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 68
28 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 59
29 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 61
30 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 70

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537