ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการกิจกรรมสืบสายวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลกระดังงา13.04.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 2
2 กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระดังงาวันที่30.03.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 7
3 เทศบาลตำบลกระดังงาเข้ารับการตรวจนิเทศติดตามศพดประจำปี๒๕๖๖28.03.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 5
4 เทศบาลตำบลวกระดังงาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 7
5 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศหล้านภาลัย22.02.66 เทศบาลตำบลกระดังงา 10
6 งานลอยกระทง08.11.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 12
7 โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ21.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 20
8 เทศบาลตำบลกระดังงาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก05.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 13
9 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร03.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 11
10 ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 เทศบาลตำบลกระดังงา 13
11 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)09.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 16
12 วันรับหีบเลือกตั้ง08.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 12
13 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง07.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 12
14 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา(แทนตำแหน่งที่ว่าง12.09.65) เทศบาลตำบลกระดังงา 20
15 การรับสมัครรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาในวัำนที่ ๕- ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 19
16 เทศบาลตำบลกระดังงาได้รับมอบหมวกกันน็อค31.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 21
17 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ครั้งที่๒29.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 21
18 ประชุมผู้สูงอายุ25.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 25
19 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ ครั้งที่ ๑11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 20
20 การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยที่๒ครั้งที่๑วันที่๓๐พฤภาคม๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 22
21 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 28
22 กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day)10.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 29
23 ประชุมผู้สูงอายุ21.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 25
24 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา12.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 31
25 กิจกรรมลงแขกลงคลอง23.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 31
26 ประชุมผู้สูงอายุ09.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 45
27 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์11-17เมษายน65 เทศบาลตำบลกระดังงา 55
28 การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ โรงพยาบาลสนามวัดบางคนทีนอกตั้งแต่วันที่ 6-13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 54
29 กิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 53
30 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 61

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537