ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งานลอยกระทง08.11.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 2
2 โครงการบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุ21.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 2
3 เทศบาลตำบลกระดังงาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก05.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 2
4 การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร03.12.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 2
5 ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566 เทศบาลตำบลกระดังงา 2
6 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง)09.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 5
7 วันรับหีบเลือกตั้ง08.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 3
8 จัดการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง07.10.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 4
9 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงา(แทนตำแหน่งที่ว่าง12.09.65) เทศบาลตำบลกระดังงา 10
10 การรับสมัครรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาในวัำนที่ ๕- ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 9
11 เทศบาลตำบลกระดังงาได้รับมอบหมวกกันน็อค31.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 12
12 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ครั้งที่๒29.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 10
13 ประชุมผู้สูงอายุ25.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 14
14 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๓ ครั้งที่ ๑11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 11
15 การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยที่๒ครั้งที่๑วันที่๓๐พฤภาคม๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 13
16 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ11.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 17
17 กิจกรรมทำความสะอาด(Big Cleaning Day)10.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 20
18 ประชุมผู้สูงอายุ21.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 14
19 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา12.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 19
20 กิจกรรมลงแขกลงคลอง23.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 22
21 ประชุมผู้สูงอายุ09.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 34
22 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์11-17เมษายน65 เทศบาลตำบลกระดังงา 44
23 การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ โรงพยาบาลสนามวัดบางคนทีนอกตั้งแต่วันที่ 6-13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 45
24 กิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 43
25 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 50
26 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 42
27 โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 51
28 โครงการ"๑ อปท ๑ ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เทศบาลตำบลกระดังงา 48
29 การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยสามัญสมัยที่๑ครั้งที่๑ปี ๒๕๖๕วันที่๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 65
30 ประกาศของคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวันัยและการรักษาวินัย08.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 56

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537