ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระดังงา01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 78
32 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ตัดแต่งต้นไม้ให้แก่ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความปลอดภัย26.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 80
33 นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรีร่มกับนายอำเภอบางคนที,ปลัดอำเภอ,ผู้จัดการไฟฟ้าและหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลกระดังงาได้ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องขอให้ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้า บริเวณซอย ๑๑ ตำบลกระดังงา25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 75
34 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงาซ่อมคอสะพานบางน้อย25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 76
35 งานป้องกันฯร่วมกันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงที่บริษัทสมรไพบูลย์17.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 77
36 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุชและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงวันที่16.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 72
37 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุง15.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 73
38 กองช่างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาตัดต้นไม้ในวัดบางคนทีนอก12.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 67
39 วันที่๓๐ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก๋โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 72
40 วันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 69
41 วันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 69
42 เลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 68
43 การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกระดังงา 72
44 กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระ เทศบาลตำบลกระดังงา 71
45 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันที่12.10.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 149
46 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๔ ครั้งที่๑ ปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 133
47 การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 89
48 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๒ ครั้งที่๑ ปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 88
49 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 76
50 ประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระดังงา 86
51 ประมาลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมทั้ง ๔ ชุมชน เทศบาลตำบลกระดังงา 230
52 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลกระดังงา 313

หน้า 2 จาก 2

2
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537