ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประชุมผู้สูงอายุ21.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 45
32 เทศบาลตำบลกระดังงาร่วมกับชุมชนทั้ง๔ชุมชนจัดงานแห่เทียนพรรษา12.07.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 44
33 กิจกรรมลงแขกลงคลอง23.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 41
34 ประชุมผู้สูงอายุ09.06.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 58
35 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์11-17เมษายน65 เทศบาลตำบลกระดังงา 70
36 การปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ณ โรงพยาบาลสนามวัดบางคนทีนอกตั้งแต่วันที่ 6-13 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 73
37 กิจกรรมจิตอาสาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 71
38 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 75
39 โครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลกระดังงาวันที่ ๐๖.๐๕.๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 69
40 โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 74
41 โครงการ"๑ อปท ๑ ถนนสวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เทศบาลตำบลกระดังงา 72
42 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 เทศบาลตำบลกระดังงา 96
43 ประกาศของคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวันัยและการรักษาวินัย08.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 83
44 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา14.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 89
45 จัดระเบียบต้อนรับนักท่องเที่ยว19.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 105
46 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกระดังงาได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางน้อย09.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 96
47 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 102
48 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระดังงา01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 107
49 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ตัดแต่งต้นไม้ให้แก่ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความปลอดภัย26.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 105
50 นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรีร่มกับนายอำเภอบางคนที,ปลัดอำเภอ,ผู้จัดการไฟฟ้าและหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลกระดังงาได้ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องขอให้ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้า บริเวณซอย ๑๑ ตำบลกระดังงา25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 100
51 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงาซ่อมคอสะพานบางน้อย25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 101
52 งานป้องกันฯร่วมกันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงที่บริษัทสมรไพบูลย์17.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 103
53 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุชและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงวันที่16.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 96
54 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุง15.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 101
55 กองช่างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาตัดต้นไม้ในวัดบางคนทีนอก12.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 92
56 วันที่๓๐ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก๋โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 99
57 วันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 96
58 วันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 97
59 เลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 96
60 การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกระดังงา 98
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537