ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 การสภาเทศบาลตำบลกระดังงาสมัยสามัญสมัยที่๑ครั้งที่๑ปี ๒๕๖๕วันที่๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 70
32 ประกาศของคณะกรรมการกลางเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวันัยและการรักษาวินัย08.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 60
33 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงในเขตเทศบาลตำบลกระดังงา14.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 73
34 จัดระเบียบต้อนรับนักท่องเที่ยว19.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 84
35 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกระดังงาได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางน้อย09.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 76
36 ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 84
37 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระดังงา01.12.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 85
38 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงา ได้ตัดแต่งต้นไม้ให้แก่ห้องสมุดประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเกิดความปลอดภัย26.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 90
39 นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรีร่มกับนายอำเภอบางคนที,ปลัดอำเภอ,ผู้จัดการไฟฟ้าและหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลกระดังงาได้ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เรื่องขอให้ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้า บริเวณซอย ๑๑ ตำบลกระดังงา25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 82
40 กองช่างเทศบาลตำบลกระดังงาซ่อมคอสะพานบางน้อย25.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 83
41 งานป้องกันฯร่วมกันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงที่บริษัทสมรไพบูลย์17.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 84
42 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุชและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุงวันที่16.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 78
43 งานป้องกันฯร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระดังงาออกพ่นยุง15.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 81
44 กองช่างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระดังงาตัดต้นไม้ในวัดบางคนทีนอก12.11.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 74
45 วันที่๓๐ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก๋โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 80
46 วันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 78
47 วันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๔ งานป้องกันฯและกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลกระดังงาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โรงเรียนวัดอมรวดี เทศบาลตำบลกระดังงา 78
48 เลือกประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 76
49 การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกระดังงา 80
50 กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระ เทศบาลตำบลกระดังงา 79
51 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันที่12.10.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 156
52 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๔ ครั้งที่๑ ปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 143
53 การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 100
54 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๒ ครั้งที่๑ ปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 97
55 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 88
56 ประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง เทศบาลตำบลกระดังงา 96
57 ประมาลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมทั้ง ๔ ชุมชน เทศบาลตำบลกระดังงา 244
58 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลกระดังงา 329

หน้า 2 จาก 2

2
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537