ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การให้ความรู้มจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลกระดังงา 9
2 เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลกระดังงา 12
3 โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักษาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลกระดังงา 26
4 ออกปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เทศบาลตำบลกระดังงา 21
5 การประชุมกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า เทศบาลตำบลกระดังงา 6
6 การประชุมคณะกรรมการชุมชนกระดังงาร่วมใจ เทศบาลตำบลกระดังงา 12
7 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือ สิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ เทศบาลตำบลกระดังงา 9
8 การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 1850
9 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 227
10 เทศบาลตำบลกระดังงาประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการลดละเลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลกระดังงา 59
11 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกระดังงา 334
12 ฐานข้อมูลรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ เทศบาลตำบลกระดังงา 151
13 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 133
14 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลกระดังงา 325
15 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เทศบาลตำบลกระดังงา 217
16 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 199
17 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงาเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกระดังงาพ.ศ.2566 เทศบาลตำบลกระดังงา 76
18 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลกระดังงา 75
19 ประกาศเทศบาลเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 282
20 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" เทศบาลตำบลกระดังงา 75
21 ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๖ตั้งแต่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 104
22 การรับมอบโล่ประกาศเกรียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา 77
23 ข่าวประชาสัมพันธ์การโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 312
24 โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เทศบาลตำบลกระดังงา 1162
25 ข่าวประชาสัมพันธ์แห่เทียน65 เทศบาลตำบลกระดังงา 89
26 ประชาสัมพันธ์สิทธิทางการแพทย์ เทศบาลตำบลกระดังงา 300
27 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๖ ราย25.09.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 137
28 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๔ ราย06.10.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 166
29 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๑ ราย16.08.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 111
30 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๖ ราย20.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 132

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537