ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกระดังงา


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 22
2 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกระดังงา 43
3 เทศบาลตำบลกระดังงาประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการลดละเลิกบุหรี่ เทศบาลตำบลกระดังงา 28
4 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกระดังงา 315
5 ฐานข้อมูลรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ เทศบาลตำบลกระดังงา 62
6 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 37
7 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลกระดังงา 177
8 ประมวลภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เทศบาลตำบลกระดังงา 190
9 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลกระดังงา เทศบาลตำบลกระดังงา 177
10 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงาเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกระดังงาพ.ศ.2566 เทศบาลตำบลกระดังงา 63
11 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลกระดังงา 57
12 ประกาศเทศบาลเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 216
13 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" เทศบาลตำบลกระดังงา 59
14 ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๖ตั้งแต่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๕ เทศบาลตำบลกระดังงา 71
15 การรับมอบโล่ประกาศเกรียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา 51
16 ข่าวประชาสัมพันธ์การโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระดังงา 302
17 โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เทศบาลตำบลกระดังงา 1120
18 ข่าวประชาสัมพันธ์แห่เทียน65 เทศบาลตำบลกระดังงา 75
19 ประชาสัมพันธ์สิทธิทางการแพทย์ เทศบาลตำบลกระดังงา 180
20 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๖ ราย25.09.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 98
21 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๔ ราย06.10.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 101
22 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๑ ราย16.08.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 90
23 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๖ ราย20.08.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 99
24 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๖ ราย25.08.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 88
25 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๑ ราย05.04.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 84
26 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๒ ราย04.04.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 79
27 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๒ ราย07.02.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 81
28 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๒ ราย11.04.65 เทศบาลตำบลกระดังงา 88
29 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๘ ราย17.09.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 80
30 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงจำนวน ๑๑ ราย10.08.64 เทศบาลตำบลกระดังงา 76

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537