รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการแผนการป้องกันและปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบเดือน ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖ (รอบ๑๒เดือน) เทศบาลตำบลกระดังงา 15
2 รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านสินบน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระดังงา 17
3 รายงานผลการดำเนินการแผนการป้องกันและปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบเดือน ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ (รอบ๑๒เดือน) เทศบาลตำบลกระดังงา 53
4 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบเดือน ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) เทศบาลตำบลกระดังงา 158
5 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ๖๔(รอบ ๑๒ เดือน) เทศบาลตำบลกระดังงา 200
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกระดังงา 227
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบปรมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เทศบาลตำบลกระดังงา 180
8 รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 เทศบาลตำบลกระดังงา 224
9 รายงานการผระเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ 2561 เทศบาลตำบลกระดังงา 275
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA 2561 เทศบาลตำบลกระดังงา 236

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562


 


QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537