มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง มาตรการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องราวเรียนปี65 เทศบาลตำบลกระดังงา 33
2 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนปี65 เทศบาลตำบลกระดังงา 43
3 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลกระดังงาปี65 เทศบาลตำบลกระดังงา 29
4 ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานปี65 เทศบาลตำบลกระดังงา 34
5 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน64 เทศบาลตำบลกระดังงา 67
6 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง64 เทศบาลตำบลกระดังงา 59
7 มาตราการกลไลในการให้ประชานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เทศบาลตำบลกระดังงา 90
8 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 เทศบาลตำบลกระดังงา 60
9 มาตราการป้องกันการรับสินบน64 เทศบาลตำบลกระดังงา 57
10 มาตรการป้องกันการรับสินบนปี๖๓ เทศบาลตำบลกระดังงา 88
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เทศบาลตำบลกระดังงา 126
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ เทศบาลตำบลกระดังงา 250
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลตำบลกระดังงา 164
14 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลกระดังงา 131
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกระดังงา 141
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลกระดังงา 116

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537