มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน64 เทศบาลตำบลกระดังงา 32
2 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง64 เทศบาลตำบลกระดังงา 26
3 มาตราการกลไลในการให้ประชานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เทศบาลตำบลกระดังงา 42
4 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 เทศบาลตำบลกระดังงา 28
5 มาตราการป้องกันการรับสินบน64 เทศบาลตำบลกระดังงา 20
6 มาตรการป้องกันการรับสินบนปี๖๓ เทศบาลตำบลกระดังงา 56
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เทศบาลตำบลกระดังงา 83
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ เทศบาลตำบลกระดังงา 166
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลตำบลกระดังงา 135
10 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลกระดังงา 101
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกระดังงา 98
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลกระดังงา 81

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537