มาตราการป้องกันการรับสินบน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียน64 เทศบาลตำบลกระดังงา 8
2 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง64 เทศบาลตำบลกระดังงา 8
3 มาตราการกลไลในการให้ประชานหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเข้ามามีส่วนร่วม เทศบาลตำบลกระดังงา 13
4 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ64 เทศบาลตำบลกระดังงา 9
5 มาตราการป้องกันการรับสินบน64 เทศบาลตำบลกระดังงา 6
6 มาตรการป้องกันการับสินบนปี๖๓ เทศบาลตำบลกระดังงา 40
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เทศบาลตำบลกระดังงา 57
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ เทศบาลตำบลกระดังงา 130
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน เทศบาลตำบลกระดังงา 100
10 มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลกระดังงา 81
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลกระดังงา 62
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลกระดังงา 59

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537