ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการหัตถเวชกรรมไทย เทศบาลตำบลกระดังงา 55
2 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยมูลไส้เดือน เทศบาลตำบลกระดังงา 67
3 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกรรมเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน เทศบาลตำบลกระดังงา 59
4 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอุตสหกรรมและหัตถกรรม เทศบาลตำบลกระดังงา 61
5 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องโภชนาการ เทศบาลตำบลกระดังงา 87
6 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสหกรรมและหัตถกรรม เทศบาลตำบลกระดังงา 118
7 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม เทศบาลตำบลกระดังงา 118
8 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนการด้านขนมไทย เทศบาลตำบลกระดังงา 186

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537