การจัดทำประชาวิจารณ์ เรื่อง การสร้างสะพานสกาย์วอร์ค 2564

พิมพ์

alt

เมื่อในวันที่ 27 มกราคม 2564 ทางเทศบาลตำบลกระดังงาได้จัดทำการประชาวิจารณ์ เรื่อง การสร้างสะพานสกาย์วอร์ค บริเวณในพื้นที่ของตลาดน้ำบางน้อย ณ บริเวณวัดเกาะใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนทำความเข้าใจถึง ข้อดี และ ข้อเสีย จากการสร้างสะพานสกายวอร์ค โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

alt