คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกระดังงา


alt
นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา

0816558562

 

alt
นายธงชัย แสงบรรจง
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1
0813039332
alt
นายสมศักดิ์ ควรหาเวช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2
0867044165

ประธานสภา
นายพุฒิบัติ ดนัยธรรมกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

0865207997


นายสมภพ รัตนไพบูลย์
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี

0898361456