สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลกระดังงา  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (ม.ค.62.pdf)ม.ค.62.pdf[ ]312 Kb