ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระดังงา

พิมพ์

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกระดังงา

  เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระดังงา

 

                                  ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระดังงา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกระดังงา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริหารด้านความโปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระดังง่า

Attachments:
Download this file (2084846.jpg)2084846.jpg[ ]242 Kb