โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2564

alt

เทศบาลตำบลกระดังงาได้ ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวลักษณพันธุ์ ยุทธ์ธนพิชิต ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตตำนงสุจริต ในการบริหารงานและร่วมปฏิญญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish
alt

นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
0816558562

 

QR Code
ทต.กระดังงาลิขสิทธิ์ © 2556-2563 เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-761537